Categoria: Fragata ‘Yaroslav Mudry’ – Projeto 11540 Yastreb