Categoria: Corveta do Projeto 20380 Steregushchy, “Soobrazitelny” 531